Exxelentcard logo
Reklamasjon

Vi hos Exxelentcard gjør alt for at du skal blir fornøyd. Dersom det skulle dukke opp vanskeligheter gjør vi vårt ytterste for å få det løst.

Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

Kontroller gaven når du henter den

Kontroller at gaven stemmer overens med ditt første- eller andrevalg.

Er det transportskader?

Ved mottak må synlige skader eller mangler meldes direkte der gaven blir utlevert.

Hvis du har en klage

For å kunne behandle en eventuell reklamasjon gjelder følgende:
  • Skade som oppdages ved oppakking må meldes til Exxelentcard via epost senest 7 dager etter mottak av gaven for at klagen skal være gyldig.
  • Øvrige reklamasjoner må meldes via epost til Exxelentcard slik at vi kan vurdere om det er grunn for klage
  • Før en eventuell retur av gaven skal Exxelentcard kontaktes og en retur kan ikke skje uten godkjenning fra Exxelentcard.
  • Retur må ledsages av en beskrivelse av feilen for at vi skal kunne behandle returen.
Ved spørsmål

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du under menyen "Kontakt oss".